מפת היין של IPEVO
הקליקו להגדלה

כחלק מפעילות IPEVO הוקמה ועדה מקצועית שמטרתה לשרטט מפה הסברתית של אזורי היין השונים של ארץ ישראל.
ועדה זו כללה מספר חברים מיקבים שונים, אזורים שונים בארץ והיא לוותה על ידי גיאוגרף ואנשי מקצוע שונים לאורך פעילותה.

לאחר תהליך ארוך ויסודי הוצגה להערות טיוטת מפה, הוחזרה לעדכונים ובסופו של תהליך סדור ומקצועי אושרה על ידי כלל חברי הארגון כמפה ההסברתית הרשמית של ארגון ה-IPEVO, והיא מייצגת נאמנה את אזורי היין של ארץ ישראל נכון לשנת 2019.

העקרונות המנחים בשרטוט המפה היו:

  1. המפה הינה מפת טרואר: החלוקה לאזורים מבוססת על הבדלים בטופוגרפיה, אקלים והקרקעות הייחודיות של כל אזור.
  2. שטח נטוע מינימלי נדרש להגדרה של אזור יין- 500 דונם כרמים.

המפה מגדירה 15 אזורי יין שונים מדרום ועד צפון, וישנם כמה נקודות עיקריות חשובות לציון בחלוקה בין אזורים צמודים:

  • אזור הגולן: הגולן התחתון מתחיל מקו הגובה 300 מטר, הקו המפריד בין הגולן התחתון והגולן העליון הוא קו הגובה 500 מטר.
  • הגבול בין הגליל המזרחי והגליל המערבי שורטט ע״ב קו פרשת המים של אזור הגליל, שני האזורים מתחילים מקו גובה 300 מטר והם בעלי מאפייני קרקע ואקלים שונים.
  • הגבול בין הרי יהודה וגבעות יהודה נקבע על קו הגובה 400 מטר.
  • אזור נגב יהודה- מתחיל מקו הגובה 500 מטר.

(המפה מוגנת בזכויות יוצרים ושייכת ל- IPEVO – ארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין ©).