כתובתנו:

    מזכיר העמותה: secretary@ipevo.org.il

    דוברות העמותה: pr@ipevo.org.il