IPEVO

הארגון המקצועי הישראלי לייצור וגידול יין Israeli Professional Organization of Viticulture and Enology

התחיל את פעילותו בשנת 2012, והחל משנת 2019 הוא עמותה רשומה.

הארגון מאגד תחתיו, נכון להיום, כ 70 חברים; ייננים ואגרונומים מכלל היקבים בישראל.

החברים מקיימים מפגשים סדירים לאורך כל השנה, לצד עבודה על פרויקטים ומיזמים שונים בתחום הגפן והיין.

מטרות הארגון כפי שהוגדרו בתקנון:
• לעודד, לטפח, לקדם מצוינות בגידול ענבי יין וייצור יין בישראל.
• לשמש בסיס למיזמים של שיתוף פעולה טכני בין חברי הארגון.
• לשמש במה להצגות ודיונים בנושאים רלוונטיים, מחקר ופיתוחים טכניים וטכנולוגיים לקידום תעשיית היין הישראלית.
• לקדם את מותג היין הישראלי בישראל ובעולם. • לעסוק בנושאי אסדרה (רגולציה) של תעשיית היין הישראלית.
• לשתף פעולה עם ארגוני תעשיית יין אחרים – לאומיים ובינלאומיים

מפת IPEVO לאזורי היין של ישראל

ועדה מיוחדת של חברי IPEVO, בליווי גיאוגרף מומחה, בחנה והגדירה כיצד לדעת חברי העמותה צריכה להיראות מפת אזורי היין של ישראל

קראו עוד

רוצים לקחת חלק בעשייה? להתפתח מבחינה מקצועית? לסייע בהפצת ידע ולקדם את תעשיית היין בישראל? הצטרפו אלינו עוד היום.

את תעשיית היין בישראל? הצטרפו אלינו עוד היום